marec / 2017
11. 03. 2017

Center za socialno delo Murska Sobota predstavil delo minulega in načrte prihodnjega leta

Center za socialno delo Murska Sobota je pripravil novinarsko konferenco ter javnost seznanil z delom v preteklem letu in z načrti za prihodnost.

Na državni ravni se za leto 2016 ugotavlja, da se stanje dela na trgu izboljšuje in da brezposelnost pada. Stopnja registrirane brezposelnosti v UE Murska Sobota je bila v decembru 2016 18,1% in se je napram decembru 2015 znižala za 1,4 %.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije pa kažejo tudi na napredek na področju tveganja revščine, česar pa pri svojem delu še ne zaznava Center za socialno delo Murska Sobota, saj se v Pomurju vse več družin še vedno spopada s pomanjkanjem. Vse več je tudi takih, ki imajo službo, a ne dobijo redne plače ali pa ob skromnih pokojninah in socialnih transferjih več ne zmorejo poskrbeti za najnujnejše, kaj šele za plačilo položnic. Število vseh oblik socialnih pomoči narašča, zlasti izrednih.

V letu 2016 pa je Center za socialno delo Murska Sobota naredil tudi evalvacijo Regijskega izvedbenega načrta za pomursko statistično regijo, ki je pokazala nove predloge ukrepov.

Direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota, mag. Nataša Meolic, pa je na novinarski konferenci predstavila tudi načrte za leto 2017. Program dela zagotavlja, da se bodo na Centru za socialno delo Murska Sobota še naprej trudili za odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov in družin ter vzorno izpolnjevali naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.po arhivu novic
po arhivu videa