januar / 2017
04. 01. 2017

Številni dogodki ob obeležitvi 500 let reformacije v Puconcih

Leto 2017 bo Luthrovo leto, Puconci pa bodo eden od 68 evropskih krajev, kjer bodo ob častitljivi obletnici potekale številne prireditve.

Skupnost protestantskih cerkva v Evropi je izbrala 68 evropskih krajev, ki so v preteklega pol tisočletja odigrali pomembno vlogo pri razvoju in širjenju protestantizma ter jim podelila trajne nazive Evropsko mesto reformacije. Naziv so prejeli tudi Puconci kot prva evangeličanska cerkvena občina v Sloveniji. Evropsko mesto reformacije pa bo že januarja obiskal reformacijski avtobus s potniki, pomembnimi za sedanje delovanje in obstoj evangeličanskih cerkva v Evropi.

Režiser osrednje prireditve Prišo je glas Miki Milivoj Roš je navdušen nad energijo, ki bdi nad projektom. Nastopilo bo več kot 50 nastopajočih, ki bodo prikazali zgodbo reformacije.

Sprejem Puconcev v družino evropskih reformacijskih mest je kot dobro priložnost za predstavitev občine ter za razvoj turizma, športa in verskega turizma v njej označil tudi puconski župan Ludvik Novak.

Mozaik vtisov, ki bo nastal med obiski avtobusa v vseh reformacijskih mestih, pa bo predstavljen na osrednjem dogodku ob 500-letnici začetka reformacije, ki bo 31. oktobra 2017 v Württembergu. To bo tako imenitna priložnost, da se Puconci predstavijo Evropi in svetu.

Puconci pa bodo tudi kot vsak drug vsak reformatorski kraj prispevali po ena vrata, iz skupno vseh bodo v Württembergu postavili stavbo. Na zaključnem dejanju v Württembergu pa se pričakuje najmanj 300 tisoč ljudi vseh veroizpovedi in svetovnih nazorov, ki se bodo udeležili svetovnega dogodka.

po arhivu novic
po arhivu videa